Gestaltterapi er et likeverdig møte mellom klient og terapeut. Terapeuten gir ikke råd, men støtter og hjelper klienten til å finne sin styrke og øke sin evne til å støtte seg selv.

Bjørnar TraversoJ

Medlem Norsk Gestalt Forening (MNGF)

Jeg har erfaring i å møte mange forskjellige mennesker som har et behov for å se på sin livssituasjon slik den er i dag. Det å dele og jobbe sammen med meg i en trygg relasjon, vil bidra til at du kan utforske, øke forståelsen og få flere perspektiver på  din livssituasjon.  Jeg er en del av terapifellesskapet ved HelsevinkelenJeg er 50 år, og har to voksne barn.

Alt du deler med meg vil være underlagt taushetsplikt.

Jeg tilbyr gestaltterapi og veiledning for mennesker som er i ulike livssituasjoner.

 Her er noen eksempler på utfordringer/problemer som jeg kan bistå deg/dere med å jobbe
sammen med deg/dere for å utforske og gi deg/dere flere handllingsalternativ.

N

Depresjon

N

Utbrenthet / lite energi /tidsklemme/stress

N

Ønsker å få et bedre forhold til andre

N

Ønsker å bli bevisst sine handlingsmønster

N

Være til sted her og nå

N

Vil bli bedre kjent med seg selv og sine behov

N

Står i en valgsituasjon

N

Som er sykemeldt eller sliter i forhold til jobben

N

Utsetter ting og lengter etter forandring

N

Har det vanskelig / konflikter i jobbsituasjonen, nære relasjoner eller i parforholdet

N

Bekymringer

N

Trenger hjelp til å sortere tanker og/eller følelser

Hva er gestaltterapi?

G estaltterapi er en unik psykoterapi, designet til å hjelpe mennesker til å være tilstede i nuet.

Gestaltterapi en en prosessterapi som har som metode å gjøre oss mer bevisst (aware) på hva som

skjer i tanker, kropp, følelser og omgivelser. Målet er at vi skal bli i stand til å ta mer bevisste valg.

Dette skjer gjennom dialog og samarbeid mellom klient(er) og terapeut.

Les mer