Jeg tilbyr gestaltterapi og veiledning for mennesker som er i ulike livssituasjoner.

 Her er noen eksempler på utfordringer/problemer som jeg kan bistå deg/dere med å jobbe
sammen med deg/dere for å utforske og gi deg/dere flere handllingsalternativ.

N

Depresjon

N

Utbrenthet / lite energi /tidsklemme/stress

N

Ønsker å få et bedre forhold til andre

N

Ønsker å bli bevisst sine handlingsmønster

N

Være til sted her og nå

N

Vil bli bedre kjent med seg selv og sine behov

N

Står i en valgsituasjon

N

Som er sykemeldt eller sliter i forhold til jobben

N

Utsetter ting og lengter etter forandring

N

Har det vanskelig / konflikter i jobbsituasjonen, nære relasjoner eller i parforholdet

N

Ulike behov i parforholdet

N

Bekymringer

N

Kommunikasjonen i parforholdet

N

Trenger hjelp til å sortere tanker og/eller følelser

Bjørnar TraversoJ

Medlem Norsk Gestalt Forening (MNGF)

Jeg har erfaring i å møte mange forskjellige mennesker som har et behov for å se på sin livssituasjon slik den er i dag. Det å dele og jobbe sammen med meg i en trygg relasjon, vil bidra til at du/dere kan utforske, øke forståelsen og få flere perspektiver på  din/deres livssituasjon.  Jeg er en del av terapifellesskapet ved HelsevinkelenJeg er 51 år, og har to voksne barn. Jeg jobber med individuellterapi og parterapi.

Alt du/dere deler med meg vil være underlagt taushetsplikt.

Hva er gestaltterapi?

G estaltterapi er en unik psykoterapi, designet til å hjelpe mennesker til å være tilstede i nuet.

Gestaltterapi en en prosessterapi som har som metode å gjøre oss mer bevisst (aware) på hva som

skjer i tanker, kropp, følelser og omgivelser. Målet er at vi skal bli i stand til å ta mer bevisste valg.

Dette skjer gjennom dialog og samarbeid mellom klient(er) og terapeut.

Les mer