Gestaltterapi og veiledning

Jeg tilbyr gestaltterapi og veiledning for mennesker som er i ulike livssituasjoner

 Her er noen eksempler på utfordringer/problemer som jeg kan bistå deg/dere med å jobbe
sammen med deg/dere for å utforske og gi deg/dere flere handllingsalternativ.

Depresjon Være til sted her og nå Utsetter ting og lengter
etter forandring
Utbrenthet
/lite energi
/tidsklemme
/stress
Vil bli bedre kjent med seg selv
og sine behov
Har det vanskelig
/ konflikter i jobbsituasjonen,
nære relasjoner eller i parforholdet
Ulike behov i parforholdet Ønsker å få et bedre forhold
til andre
Står i en valgsituasjon Bekymringer Kommunikasjonen i parforholdet Ønsker å bli bevisst
i sine handlingsmønster
Som er sykemeldt
eller sliter i forhold til jobben
Trenger hjelp til å sortere tanker
og/eller følelser

Hvem er jeg?

Bjørnar Traverso

Medlem Norsk Gestalt Forening (MNGF)

Jeg har erfaring i å møte mange forskjellige mennesker som har et behov for å se på sin livssituasjon slik den er i dag. Det å dele og jobbe sammen med meg i en trygg relasjon, vil bidra til at du/dere kan utforske, øke forståelsen og få flere perspektiver på  din/deres livssituasjon.  Jeg er en del av terapifellesskapet ved HelsevinkelenJeg er 51 år, og har to voksne barn. Jeg jobber med individuellterapi og parterapi.

Alt du/dere deler med meg vil være underlagt taushetsplikt.

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en unik psykoterapi, designet til å hjelpe mennesker til å være tilstede i nuet.
Gestaltterapi en en prosessterapi som har som metode å gjøre oss mer bevisst (aware) på hva som skjer i tanker, kropp, følelser og omgivelser. Målet er at vi skal bli i stand til å ta mer bevisste valg.

Dette skjer gjennom dialog og samarbeid mellom klient(er) og terapeut.

Les mer