Hva er gestaltterapi?

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en unik psykoterapi, designet til å hjelpe mennesker til å være tilstede i nuet. Gestaltterapi en en prosessterapi som har som metode å gjøre oss mer bevisst (aware) på hva som skjer i tanker, kropp, følelser og omgivelser. Målet er at vi blant annet skal bli i stand til å ta mer bevisste valg. Dette skjer gjennom dialog og samarbeid mellom klient(er) og terapeut.

Hvert menneske er selv ansvarlig for sitt liv, sine valg og handlinger innenfor de begrensningene omgivelsene gir. Selv om vi tenker at mennesket er ansvarlig for egent liv, så forholder vi oss alltid i relasjon med omgivelsene. Det betyr at du påvirker verden rundt deg, og at verden rundt deg påvirker deg.

Vi handler og oppfører oss forskjellige  ut fra situasjonen og sammenhengen vi er i. Derfor er gestaltterapien opptatt av å bevisstgjøre oss på egne følelser, kroppsfornemelser, tanker og handlinger slik at vi kan bli bedre kjent med oss selv, våre reaksjonsmønstre og våre handlingsmønstre, samt bli oppmerksom på våre omgivelser. Ved å oppdage og akseptere de ulike sidene av oss vil valgmulighetene tre tydeligere fram.

 

Forandring oppstår når man godtar hva man er, ikke når man prøver å være noe man ikke er. En må først fullt ut erfare hva en er før en kan kjenne alternativene til hva som kan bli
– Arnold Beisser

En slik bevisstgjøring skapes gjennom samtale, eksperimenter og oppmerksomhetsøvelser. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser, kriser og i egenutvikling. Gestalt er ingen lettvint eller hurtig kur. Det kan være smertefullt og slitsomt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne oss selv der vi er nå, og ta nye valg. Men det er samtidig befriende, meningsfylt og vil bedre livskvaliteten.