Parterapi

Parterapi

Hvorfor gå til parterapi? I alle forhold så er det mange hensyn å ta. Det er dere som utgjør paret, som egne individer, paret som enhet og omgivelsene/miljøet som dere befinner dere i, som også kan være utfordrene. Som f.eks: Venner, jobb, familie, økonomi, barn etc. Så det å leve i forhold er krevende. Det å bli bevisst hvordan dere takler forskjellige behov og ulikheter kan være nyttig. Det å kunne ha en dialog uten å gå i “skyttergraven” er viktig for å kunne ha et godt samliv. Det å jobbe sammen, for å få klarhet i hvordan dere møter hverandre i hverdagens store og små utfordringer. I terapien er det terapeuten jobb å prøve å balansere samtalen, slik at begge parter sitt ståsted kommer fram. Som terapeut, så vil min jobb være å se på:

Velkommen til parterapi

gold-colored ring on hands surrounded by green leaves