Terapeuten

Arbeidserfaring

 

J eg har jobbet med mennesker med rus- og psykiske lidelser i mange år, som sykepleier og teamleder.  Jobben har bestått  i samtaler, kartelegging, sortering, oppfølging ift Nav, Dps, legevakt etc. Kombinasjonen av å ha erfaring med rus og psykiatri, samt kjennskap til soial-kulturelle årsaksforhold er en viktig del av min kompetanse som gestaltterapeut. Det viktigste er å kunne møte andre med respekt for den livssituasjon de befinner seg i. Det å ha forståelse for at livet er kompleks, og at folk(vi) gjør så godt de kan ut fra hvordan livet er. Dette er noe som jeg som terapeut kan utforske sammen med deg, for å øke handlingsrommet i livet ditt.

 

 

Utdannelse

2014 – 2018 Gestaltterapi Norsk Gestaltinstitutt høyskole
2008 – 2009 Ledelse og arbeidsrett Høyskolen i Akershus
2006 – 2007 Veilederutdanning Høyskolen i Oslo
1994 – 1997 Sykepleie, Høyskolen for Sykepleie og Diakoni

Kurs

  • Vivat, kurs i førstehjelp i selvmordforebygging
  • Endringsfokusert rådgivning
  • ABC-kurs i traumeforståelse i regi av RVTS-Øst